Styret 2015/2016 

Nye redaktører i NAT fra januar 2016 er Jan K. Simonsen (NTNU) - jan.ketil.simonsen@svt.ntnu.no og Kjersti Larsen (KHM, UiO) - kjersti.larsen@khm.uio.no