FALKENBERG-STIPEND Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett samt CV innsendes innen 1. mai til stiftelsens forretningsfører, advokat Anita Holm Larsen, postboks 3894 Ullevål stadion, 0805 Oslo, eller pr. e-post til ahl@holmlarsen.no

Aslaug Johanne og Johannes Falkenbergs stiftelse er opprettet i 2006 som testamentarisk gave fra førstekonservator, dr. philos. Johannes Falkenberg. Stiftelsen har som formål å gi økonomisk støtte til forskning over mastergradsnivå innenfor faget sosialantropologi. Også etablerte forskere med behov som ikke dekkes av forskningsprogrammene kan søke midler fra fondet.

Johannes «Johs.» Falkenberg (1911 – 2004) var en nestor i norsk etnografi eller sosialantropologi. Hans bok Bosetningen ved indre Laksefjord i Finnmark (1941) var den første etnografiske studien av et samisk lokalsamfunn i Norge. Etter flere samiske feltarbeid på 1940-tallet reiste Johs. Falkenberg og hans kone Aslaug i 1950 til Australia, der de gjorde feltarbeid blant urbefolkningen i Port Keats-området. Feltmaterialet var grunnlag for hans doktoravhandling Kin and Totem (1962). For dette arbeidet ble han i 1975 innvalgt som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Det meste av yrkeskarrieren var Falkenberg tilknyttet Etnografisk Museum, fra 1953 som førstekonservator. I 1978 ble han kallet til stillingen som bestyrer for den samiske avdelingen ved Norsk Folkemuseum, der han var frem til han ble pensjonist i 1982.