Signe Howells feltarbeidsstipend

Norsk antropologisk forening (NAF) har fått den ære å forvalte Signe Howells feltarbeidsstipend:

Feltarbeidsstipend på 20 000,- kroner til fremgangsrike masterstudenter som tenker å utføre klassiske antropologiske feltarbeid utenfor den ”vestlige” verden.

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å  oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi.

Stipendets størrelse er på kr 20 000,- og lyses ut årlig.

Søknadsfrist er 15. desember.

Krav til søkere:

  • Søker må være mastergradsstudent ved et av de fire norske universitetsinstituttene.
  • Feltarbeidet skal utføres som en mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som befolkningen og delta i deres gjøremål.
  • Feltarbeidet skal ha en varighet på minimum seks måneder.
  • Problemstillingen skal ta for seg et sentralt antropologisk tema.

Søknaden skal inneholde:

  1. Kort søknadsbrev (1-2 sider)
  2. Prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider)
  3. Utskrift av karakterer fra høyere utdannelse
  4. CV/Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk i en epost som merkes med ’Feltarbeidsstipend’ til Norsk antropologisk forening naf@antropologi.org

Stipendet er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi. 

Søkere må være mastergradsstudent ved et av de fire norske universitetsinstituttene og feltarbeidet skal utføres som en mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som befolkningen og delta i deres gjøremål.

Feltarbeidet skal også ha en varighet på minimum seks måneder og problemstillingen skal ta for seg et sentralt antropologisk tema. 

Frist for søknad er 15. desember hvert år. 

Om Signe Howell

signe_howell.jpgHowell fikk UiOs forskningspris for 2007 fordi hun blant annet har bidratt sterkt til fornyelsen av den sosialantropologiske forskningen, blant annet i Norge, gjennom flere viktige og nyskapende forskingsprosjekter og publikasjoner. De som nominerte henne til forskningsprisen trakk også frem forskningen hennes på urfolket Chewong i regnskogen i Malaysia. Howell har fulgt denne folkegruppa i over 30 år og i 2006 bidro hun til en bok som oppsummerer sentrale aspekter ved endringene Chewongene har gjennomgått i møtet med det malaysiske storsamfunnet.

Forskningsprisen ble grunnlaget for stipendet.