Bli medlem

Som medlem i Norsk Antropologisk Forening kan du være med på å skape interesse for- og blest om antropologer som yrkesgruppe. Norsk Antropologisk Forening har snart halvparten av alle antropologer utskrevet ved et norsk universitet som medlemmer, og medlemstallet vokser. I tillegg har vi mange studentmedlemmer.

Det er mange fordeler ved å være medlem i NAF. Vær lur - meld deg inn du også!

Fyll ut skjemaet for å melde deg inn i Norsk Antropologisk Forening:


Medlemsfordeler

• Norsk Antropologisk Tidsskrift rett i postkassa 4 ganger pr år

• Rabatt på foreningens konferanser

• Førsterett til å delta på alle arrangementer i regi av foreningen

• Innflytelse på foreningens utvikling og aktiviteter

• Nettverk og kontakter i mange yrker der antropologer er representert

• Norsk Antropologisk Forening bidrar med kompetanse for at instituttene skal arrangere karriereseminarer for sine studenter

Viktigst av alt er at du er med på å støtte opp om vårt arbeid med å fremme sosialantropologi som fag og yrke.

Som nyutdannet sosialantropolog fra sosialantropologisk institutt, UiO og UiB vil du få tilbud om ett års gratis medlemskap etter bestått master. Medlemskapet trer i kraft første kalenderår etter fullført studium. Det eneste du trenger å gjøre er å sende mail med opplysningene til naf@antropologi.org  Ikke vent til du er ferdigutdannet med å melde deg inn! Medlemsfordelene gjelder også deg som er masterstudent. Medlemsskap er en god forberedelse til et yrkesaktivt liv.