Om Norsk antropologisk forening

Norsk antropologisk forening (NAF) ble stiftet i 1980 og er en medlemsorganisasjon for antropologer, masterstudenter i sosialantropologi og andre med høyere utdanning som arbeider innenfor et antropologisk arbeidsfelt. 

Foreningen arbeider aktivt for å skape et bredest mulig nettverk mellom antropologer i ulike yrkesgrupper, både innenfor og utenfor universitets- og høyskolemiljøene. 

NAF er ikke en fagforening, men bidrar til faglig utveksling. Foreningen arrangerer konferanser hvert år, utgir fagtidsskriftet Norsk antropologisk tidsskrift og administrerer hjemmesiden www.antropologi.org.