Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk antropologisk tidsskrift og fordeler på årskonferansene. For 2017 koster medlemskapet kr. 700 pr. år, for studenter og seniorer kr. 410 pr. år. Støtt NAF og meld deg inn her

NB: Kommunikasjon fra NAF foregår fra 2017 bare elektronisk. Derfor må du sørge for at vi har din riktige e-mailadresse.

Meld fra til naf@antropologi.org hvis du skifter e-postadresse eller savner post.


 

Norsk antropologisk tidsskrift

Redaktører 2016-2019 er 

Kjersti Larsen, professor, Kulturhistorisk museum, UiO og

Jan Ketil Simonsen, førsteamanuensis, NTNU

E-post: nat-redaksjon@antropologi.org

Se mer her: https://www.idunn.no/nat 

Bokomtaler

Bøker til omtale og bokomtale-manuskripter kan sendes til

Randi Kaarhus,

Nord universitetet, Universitetsaleen 11, 8049 Bodø

e-mail: randi.kaarhus@nord.no


 

 

KONFERANSER:

NAFs ÅRSKONFERANSE 2018

"Kunnskap, fiksjon og fakta - utfordringer for antropologien"

4-6 mai i Tromsø.

FORSLAG til arbeidsgrupper med tittel og tekst max 250 ord,

sendes innen 12 januar til jon.schackt@uit.no 

 Les mer om konferansen her:

https://uit.no/tavla/artikkel/548952/arskonferanse_i_norsk_antropologisk_forening_2018

 

NORDISK KONFERANSE FOR RURALE STUDIER

"Challenged ruralities: Nordic welfare states under pressure"

14-16 mai 2018, Billund, Danmark.

Abstracts sendes innen 1 desember.

Se alle arbeidsgruppene her: working Groups og

mer om konferansen her: www.ruralities.org


 

Antropologportrettet

 

Lurer du på hva du kan bruke antropologien til?

Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org 


 

Falkenberg-stipendet

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg? Les mer her

 


Fotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder > 


 

 

 

Signe Howells feltarbeidsstipend

Er du mastergradsstudent og planlegger feltarbeid? Signe Howells feltarbeidsstipend har søknadsfrist 15. desember

Søk stipend 

NY BOK:  

 j schackt bok.jpg

Jon Schackt,

professor i sosialantropologi ved UiT

Boka gir en introduksjon til den antropologiske litteraturen om slektskap og formidler grunnleggende spørsmål om slektskap, familie og kjønn. Etnografien er hentet fra ulike kilder som klassisk faglitteratur, egen forskning blant ulike folkegrupper i Latin-Amerika og egne observasjoner fra norsk dagligliv. Boka er interessant for alle som er interessert i temaene slektskap, familie og kjønn og spesielt aktuell for antropologistudenter.

Du kan se mer i og om boka her:

https://www.cappelendamm.no/_slektskap-familie-og-kj%C3%B8nn-jon-schackt-9788202447892

 

Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker


 

 NAT PRISEN 2016

NAT-prisen for 2016 ble tildelt Eldar Bråten med artikkelen "Kritisk realistisk antropologi - eksemplifisering av et ikke-konflatorisk perspektiv".

NAF GRATULERER!