Axel Sommerfelt -  bilder fra felt.

2008 gjorde Jan Ketil Simonsen og Rune Flikke et intervju med Axel Sommerfelt til NAFs faghistorieprosjekt. I den forbindelse har foreningen nå mottatt bilder fra Sommerfelts feltarbeid blant konzoene i Ruwenzorifjellene i Uganda som gir et helt unikt og flott, svart/hvitt innblikk i Sommerfelts feltarbeid. Da Sommerfelt ble arrestert, fengslet, og deportert fra Sør Rhodesia (se intervjuet), ble alle hans fotografier og negativer fra feltarbeidet i Uganda konfiskert av de sørrhodesiske myndighetene. Han hadde imidlertid sendt noen få kontaktkopier hjem til Norge. Ann Christine Eek, tidligere fotograf ved Etnografisk Museum i Oslo, avfotograferte senere kontaktkopiene.

Her finner du også intervjuet med Axel Sommerfelt.

loading images...