Årsmøte NAF 2013: Tentativ saksliste

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.      Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

3.      Årsmelding fra styret

4.      Regnskap 2012 v/ økonomikomiteen

4.1     Fastsettelse av revidert rammebudsjett 2013

5.      Informasjon om merverdiavgiftplikt/frivillighetsregisteret

6.      Personvalg

6.1  Forslag til styrets sammensetning

7.      Fastsettelse av kontingent/abonnement for følgende kalenderår

8.      Medlemskap: Hva kan foreningen gjøre for å være interessant for flest mulig?

9.      Valg av sted for årskonferansen 2014

10.     Diverse