Nye Styremedlemmer

Vi ønsker velkommene til hele 6 nye styremedlemmer. Her kan du lese litt om hver enkelt.

Jon Henrik Ziegler Remme: Jeg jobber for tiden som postdoktor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Min forskning er knyttet til folkegruppen Ifugao på Filippinene, og jeg har spesielt interessert meg for deres animistiske ofringsritualer og konvertering til pinsebevegelsen. Jeg er også i oppstartsfasen av et forskningsprosjekt på hummerfiske, hummeroppdrett og forvaltning av hummerbestanden i Norge. Som styremedlem i NAF ønsker jeg å jobbe for at foreningen skal forbli et viktig bindeledd mellom norske antropologer, særlig mellom de som jobber innenfor akademia og de som har den viktige rollen å representere faget utenfor akademia

R Elise B Johansen. Forsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS), Dr. Philos graden i medisinsk antropologi tok jeg ved Institutt for allmenn og samfunnsmedisinske fag, og hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. De siste 17 årene av min forskning- og yrkeskarriere har jeg jobbet spesielt med ulike aspekter ved kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse. Medisinsk antropologi står mitt hjerte nærmest, det samme er et fokus på kulturell endring, dynamikken mellom personlig erfaring og kulturelle modeller, og tematisk er jeg spesielt opptatt av kjønn, seksualitet og reproduktiv helse og helsevesenets møter med migranter. Gjennom styret håper jeg å få bidra på områder jeg brenner for, bl.a. styrke kunnskapsutveksling mellom akademia og anvendt forskning, styrke fokus på data-innsamlingsmetoder og analyse slik at antropologi og dens likheter og forskjeller med annen kvalitativ forskning blir klarere både for antropologer og for «de andre». Jeg ønsker også å bidra til at NAF konferansen blir mer attraktiv også for etablerte forskere og for antropologer utenfor akademia.

Martin Thomassen: Martin er førsteamanuensis ved NTNU og har akkurat avsluttet en periode som instituttleder ved sosialantropologisk institutt. For tiden i forskningstermin i Frankrike.