Årets tidsskriftartikkel 2013

Kandidat fra Norsk Antropologisk Tidsskrift

Rytter, Mikkel. 2013. "Bønner og burgere. Forbudte fristelser under itikaf blandt sufi-brødre i Pakistan". Norsk Antropologisk Tidsskrift, 24(1):26-38.

Begunnelse:

Manuskriptet er basert på original etnografi fra feltarbeid med en gruppe danske sufi-brødre som deltar på itikaf i en astana i Pakistan. Artikkelen er meget velskrevet og argumentet er klart fremstilt og godt underbygget. Den skriver seg også inn i, og bidrar til, pågående og viktige debatter  i antropologi faget, og samfunnsfagene generelt. Artikkelen er spesielt relevant for «antropologien om islam», med blant annet Samuli Schielke sin kritikk av Saba Mahmood og hennes selvkultiveringsperspektiv som et bakteppe. Artikkelen trekker også veksler på et bredere tilfang av antropologiske perspektiver på mat, slektskap og sosialitet. Den narrative stilen er lett tilgjengelig og drevet av på den ene siden et humoristisk blikk men på den andre siden også en grunnleggende respekt og forståelse for felt-informantene.