NAT - prisen 2012 tildelt Halvard Vike! 

Under årskonferansen 2013 annonserte NAT - redaksjonen kåringen av NAT - prisen. Hvert år kårer redaksjonen beste artikkel. 

Halvard Vike ble tildelt NAT - prisen 2012 for artikkelen: Varianter av Vest-europeiske statsformasjoner:  Utkast til en historisk antropologi (No. 2, 2012). En nyskapende og ambisiøs artikkel som bidrar til teoriutvikling og beveger seg utenfor tradisjonelle rammer for norsk antropologi. 

Hederlig omtale gis også til Aina Landsverk Hagen og Gudrun Rudningenen for deres artikkel Den første streken: materialitetens makt i et arkitektfirma.

NAF/NAT gratulerer og gleder seg til å overrekke Halvard Vike prisen som er en antro. (En antro er en kasse med vin)

Under kan du lese innstillingen fra redaksjonen. 

--------

Pris for beste artikkel i Norsk Antropologisk Tidsskrift 2012

Det vi har valgt å vektlegge i anledning årets pris – er artikler som er ambiøse;  artikler  som tenker stort til tross for at artikkelformatet er stramt. Med det mener vi artikler som utfordrer etablerte tenkemåter; og som utforsker nytt terreng. Vi har også sett etter artikler som ikke bare bruker teori men bidrar til teoriutvikling. Dette betyr ikke at vi ikke i verdsetter det solide etnografiske perspektivet.  Årgangen viser nettopp hvor solid forankret norske antropologer er i en etnografisk tradisjon.  Et  godt eksempel på dette er Aina Landsverk Hagen og  Gudrun Rudningenens artikkel – Den første streken: materialitetens makt i et arkitektfirma .

Forfatterne har studert arbeidsprosesser i et stort arkitektfirma, og gir en original analyse av kreative prosesser med vekt på hvordan ideers materialisering danner utgangspunkt for konkretisering og kommunikasjon, så vel som eierskap og makt.  Særlig interessant er analysen av implikasjoner av ny datateknologi i forhold til makt relasjoner. Artikkelen bæres fram av en fascinerende etnografisk fortelling i dialog med relevant teori som er framstilt konsist og tilstrekkelig. Forfatterne forholder seg primært til to typer teorier, henholdsvis aktør-nettverk inspirerte perspektiver og Alfred Gells teori om hvordan kunstobjekter medierer agens. Forfatterne gjør også bruk av antropologisk litteratur om situasjonsbestemt lederskap blant Naskapi jegere, slik Georg Henriksen formidlet dette, på en innsiktsfull måte.

Selv om dette er utvilsomt er en etnografisk nyskapende artikkel, er det  likevel ambisjonen om å utfordre etablerte tradisjoner i norsk antropologi som vi har valgt å legge vekt på ved årets  tildeling.    

Årets prisvinner våger seg inn i et felt som normalt domineres av historikere , statsvitere og sosiologer. Prisvinneren utfordrer også det synkrone perspektivet som har vært relativt dominerende  innen norsk antropologi.

Ambisjonen i denne artikkelen er å utvikle en historisk orientert antropologi for å forstå utviklingen av de nordiske velferdsstatene som en variant av europeiske former for statsdannelse - intet mindre. Forfatteren legger spesiell vekt på nære sammenhengen mellom egalitarisme og kontroll over statsmakten. Et sentralt poeng er at  ‘individuell’ autonomi har spilt en viktigere rolle enn ‘likhet ‘som motiverende ideal  for framveksten av den nordiske velferdsstaten. 

Å skrive om komplekse historiske prosesser innen rammen av en kort artikkel er selvsagt krevende . Men viljen til tenke stort er beundringsverdig ; også viljen til å gå i dialog med andre fagdisipliner.  Prisvinneren bidrar –  etter vår mening – dermed til å utvide vår forståelse av hva antropologifaget kan være. Han  gjør antropologien enda litt større.

NAT Prisen for 2012  går til: Halvard Vike, professor  i Antro. ved Univ. Oslo og tidligere leder at foreningen, for artikkelen: Varianter av Vest-europeiske statsformasjoner: Utkast til en historisk antropologi. (No. 2, 2012).

Artikkelen er den første artikkelen som ble publisert i spalten, Visjoner og strømninger;  en seksjon som nettopp skal inneholde artikler som utfordrer, setter en ny agenda, eller tar pulsen på trender i faget. Vi har fått en verdig vinner! 

I tillegg til heder og ære; mottar prisvinneren en ANTRO.