Malene Brandshaug tildelt Howell stipendet 2013! Malene_Brandshaug.jpg

Vi gratulerer Malene Brandshaug som mottaker av Signe Howells feltarbeidstipend!

Brandshaug er masterstudent ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo og er for tiden på feltarbeid i Andes, Peru. Brandshaugs prosjekt er designet som en tradisjonell studie av landsbyliv, hvor hun skal se på forholdet mellom landskap og identitet. Stikkord her kan være mennesket i natur, produksjon og reproduksjon av identitet. Hun er i sin prosjektbeskrivelse influert av nyere antropologisk teori når hun vil se på samspill eller hvordan natur (miljø og alt som der tillegges betydning) direkte påvirker og påvirkes av menneskers atferd.  

Howell-stipendet er på 20 000,- kroner og tildeles fremgangsrike masterstudenter som tenker å utføre klassiske antropologiske feltarbeid utenfor den "vestlige" verden.

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den "vestlige" verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi.

Årets komité bestod av Signe Howell (UiO), Harald Beyer Broch (UiO) og Trond Berge (NTNU). Komiteen mottok i år 9 gode søknader og takker for alle bidragene. Det var allikevel enighet om at Brandshaug skilte seg ut som en sterk kandidat. Komiteen uttalte i innstillingen at Brandshaugs søknad fremviste en god regional innsikt, språklig forutsetning (spansk) og teoretisk bakteppe som gjør hennes prosjekt solid forankret i den sosialantropologiske forskningstradisjon som Howell-stipendet tar sikte på å fremme. 

NAF gratulerer igjen og ønsker Brandshaug og alle andre masterstudenter som nå er ut i felten lykke til med feltarbeidet og videre studier. 

(Stipendet utlyses årlig med søknadsfrist 15 januar. Se her for mer info.)