Kompetanseoversikt

Her har du mulighet til å registrere deg med din kompetanse som sosialantropolog. Fyll ut skjemaet under. Hvis du legger inn e-postadresse, har du mulighet til å endre informasjon når det er aktuelt. Dette har vært et ønske fra blant annet Sosialantropologisk institutt i Oslo for å gjøre det lettere å finne sensorer mm.