Innkalling til årsmøte i Norsk Antropologisk Forening

Vi har gleden av å invitere til årsmøte i Norsk Antropologisk Forening.

Fredag 02.05.14, kl 19. Grand Hotell Terminus Bergen

Endelig innkalling med vedlegg. Se også vårt dokumentarkiv for dokumenter, også fra tidligere årsmøter. 

Årsmøtet er NAFs øverste styringsorgan, og et viktig forum for utvikling av foreningens virksomhet og fokus. Utover faste saker og valg vil vi blant annet diskutere NFRs varslede endring i støtte til tidsskrifter fra 2017 og utsiktene for foreningens arbeid. I forkant av selve møtet vil det bli egen sesjon om fremtidig støtte til tidsskrifter, med blant annet Nils Lahlum fra Universitetsforlaget. Det blir med andre ord et viktig og spennende årsmøte og vi håper på å se så mange som mulig av våre medlemmer der.

Har du spørsmål ang. årsmøtet eller årskonferansen generelt, ta kontakt med NAF eller ansvarlige arrangører i Bergen.

Vel møtt!