God Jul til alle våre medlemmer

2013 går raskt mot slutten. Det har vært et fint år for foreningen.

Økonomien er under kontroll, men gir oss minimalt spillerom for å sette i gang tiltak som medfører økonomiske utgifter. Medlemstallet viste en svak nedgang inneværende år og vi jobber kontinuerlig med å  rekruttere flere og å holde på medlemmene. Spørsmålet er selvfølgelig hvorfor en bør/skal være medlem. Hva får en igjen utover en ørliten identitets komponent – oss antropologer imellom? Norsk Antropologisk Tidsskrift er foreningens flaggskip som vi er stolte av. Allikevel må vi spørre om medlemmene finner nok av innholdet så interessant at det gir godt nok grunnlag for medlemskap i Norsk antropologisk forening. Jeg har selvfølgelig heller ikke glemt årskonferansene som er den andre pilaren i medlemstilbudet. Bør vi tenke nytt med hensyn til opplegget av konferansene? Det er ikke slik at alle medlemmene har sitt virke innenfor universitetene, vi representerer mange tilpassinger og har vårt virke på en rekke forskjellige arenaer. Det kan komplisere forhold men også gjøres til en dynamisk styrke om vi klarer å utnytte mangfoldet på positive måter. Dette er noe vi kommer til å jobbe med fremover. Det planlegges blant annet å sende ut en spørreundersøkelse i løpet av våren til medlemmer og potensielle medlemmer (ferske masters). For å gjøre et godt nok arbeid må vi vite hva medlemmene ønsker ved å lytte til deres ideer og forslag. Forhåpentligvis vil en spørreundersøkelse gi oss noen gjennomførbare ideer.

Årets høydepunkt var den vellykkede konferansen i Tromsø.

Nå ser vi frem til års konferansen 2-4 mai i Bergen: Ulikhetens natur. Denaturalisering og komparative (u)muligheter. Bergen by badet i varm vårsol, spennende program og masse hyggelige antropologer – det må bli topp.

Håper i se mange av dere der.

Og så ønskes dere alle en riktig hyggelig juletid og alt det beste for 2014.

GODT NYTT ÅR!!

Harald Beyer Broch

Leder NAF.