Kåring av beste artikkel Betwixt&Between 2013

NAf har kåret årets artikkel i Betwixt&Between 2013. Det var nok en innholdsrik og meget variert artikkelsamling som komiteen har hatt glede av å lese. Vinneren av beste  artikkel 2013 ble Ragnhild Freng Dale med artikkelen Tydelig Utydelighet: prosess og kroppsteknikk i fysisk teater. Vi gratulerer! Under er innstillingen i sin helhet. 

 

Kåringen av årets artikkel, Betwixt&Between 2013 er nå gjennomført. Komiteen har i år bestått av Bjørn Arntsen (UiT), Trond Berge (NTNU) og Elise Christensen (NAF/Oslo). Årets bok er en spennende og innholdsrik samling artikler fra masterstudenter i sosialantropologi – og viser et imponerende bredt spekter av studiefelt og metodiske og teoretiske vinklinger. Vi gratulerer bidragsyterne med en flott artikkelsamling.

Det var dermed ingen lett oppgave for komiteen å skulle kåre årets artikkel. Allikevel vil vi trekke frem 3 artikler. Årets artikkel er Ragnhild Freng Dale - Tydelig Utydelighet: prosess og kroppsteknikk i fysisk teater. I tillegg vil vi særlig nevne:

Eivind Eggen, Vær, vind og vederstyggeligheter fra vest: Lokale opplevelser og globale kriser i California. Eggens artikkel beskriver lokale opplevelser av et større globalt fenomen – risikoen for radioaktivt nedfall. Med utgangspunkt i et økologisk orientert miljø (biodynamiske vinbønder) beskriver og analyserer Eggen hvordan de lokale opplevelsene skapes gjennom en kompleks sammenveving av kulturelle konstruksjoner og naturgitte fenomener, og hvordan dette også danner grunnlag for politisk mobilisering.

Nina Bergheim Dahl, I have trust in you, you have trust in me. Dahl har gjort feltarbeid på skjønnhetsideal blant Indiske sikher i Punjab. I artikkelen diskuterer Dahl antropologens inntreden og relasjoner i felt – hvordan disse skapes og utvikles. Hvor mye skal antropologen gi av seg selv i prosessen med å bli kjent med menneskene i sitt studiefelt? Med sine personlige betraktninger, skiller Dahls artikkel seg ut med gode og interessante metodiske betraktninger.

Årets vinnerartikkel Tydelig Utydelighet: prosess og kroppsteknikk i fysisk teater er skrevet av Ragnhild Freng Dale. Dale har gjort feltarbeid hos teatergruppen Studio Matejka i Polen. I artikkelen beskrives og analyseres en teaterverden der kommunikasjonen i størst mulig grad foregår uten ord. I teatret utgjør riktignok ord og begreper grunnleggende forutsetninger for dannelsen av et felles rammeverk, men gjennom en spesifikk metodologi utvikles en kroppspraksis hvor mening etablert gjennom handling unndrar seg eksplisitt beskrivelse og analyse i ord. Særlig ser forfatteren på hvilken betydning denne (sam)arbeidsformen har for utviklingen av individet, for den sosiale konstruksjonen av skuespiller-selvet. Dette leder Dale til antropologisk teori som evner å favne kroppslig mening verken som fullt ut semantisk, eller representasjonistisk – teori som ikke bare snakker om, men også fra kroppen. 

Det er komiteens mening at dette fremstår som en solid og velfundert tekst. Gjennom refleksjoner over utvikling av en kroppslig kommunikativ praksis innenfor teateret gir teksten oppmerksomhet til denne type meningsdannelse som en allmenn del av den menneskelige eksistens. Vi gratulerer Dale med årets artikkel!

 Trond Berge, Bjørn Arntsen, Elise Christensen