Betwixt & Between 2012

1 september ble årets Betwixt&Between lansert. Artikkelsamlingen presenterer den spennende og nesten uendelige bredden og variasjonen i masterstudentenes feltarbeid og masteroppgaver.

Artikkelsamlingen ble første gang gitt ut i 1987 og hvert år inviteres masterstudenter fra de fire norske instituttene for sosialantropologi til å skrive artikler basert på deres erfaringer fra felt.

Det inviteres til spennende og berikende lesning rundt mange ulike temaer og sosialantropologi som metode.  

Boken kjøper du ved å henvende deg til redaksjonen på e-post: bb.redaksjonen@gmail.com.

God lesning!