Arrangerer panel til minne om Aud Talle

Returns_to_the_field.jpg

Signe Howell håper mange vil delta i panelet til minne om Aud Talle under Årskonferansen. Arbeidsgruppen skal diskutere det «multitemporære» feltarbeid, og slik være med på å videreføre Talles bidrag til faget. 

Viktigheten av gode og lange feltarbeid var sentral for Aud Talle.

-Hun var en entusiastisk feltarbeider og dro tilbake til masaiene mange ganger i løpet av sin karriere. Aud argumenterte for betydningen av den spesielle kunnskapen som oppstår som resultat av slikt "multtemporært" feltarbeid. Dette var også temaet i boken vi redigerte basert på en workshop i Oslo, og et eget panel ved AAA, forteller professor Signe Howell ved Universitetet i Oslo.

Ønsker perspektiver på feltarbeidet som metode

I panelet under Årskonferansen er det nettopp feltarbeidet som skal stå i sentrum – enten det er eget feltarbeid, eller perspektiver på andres feltarbeid.

-Vi oppmuntrer til innlegg som diskuterer feltarbeidets betydning for antropologisk kunnskapsproduksjon – og spesielt det vi kaller "multitemporært". Alle som kjente Aud eller forskningen hennes, inviteres til å bidra. Vi oppmuntrer spesielt de som har feltarbeid fra Afrika, men panelet er ikke begrenset til dette fokuset.

Les mer om påmelding og programmet under Årskonferansen her.

Det er ikke tilfeldig at det er én antropolog fra Sverige og én fra Norge som organiserer panelet.

-Aud var en sentral person i det norske antropologiske miljøet, men hadde også en lang relasjon til Stockholm antropologi. Ettersom vi nå skal avholde konferansen sammen, er det både naturlig og gledelig å kunne organisere en sesjon til minne om henne i fellesskap, sier Howell.

Spesiell innsikt i det ukjente

Selv hadde Talle stort faglig utbytte av det multitemporære feltarbeidet. Howell mener hennes bidrag til faget kjennetegnes av engasjementet for forsking på det ukjente, og hennes villighet til å bruke sin kunnskap til å øke forståelsen av et meget sensitivt tema som kvinnelig omskjæring.

-Auds bidrag var spesielt knyttet til hennes arbeid i Kenya og Tanzania. Hennes feltarbeid hos masaiene strakk seg over mer enn tretti år. Forskningen hun gjorde på kvinnelig omskjæring har vært banebrytende, både analytisk og som bidrag til debatten her hjemme i Norge, forteller Howell.

Deltagere som ønsker å melde seg på dette eller andre paneler under Årskonferansen i Stockholm, må sende tittel, et sammendrag på maks 200 ord, navn og tilknytning til 2012sant@gmail.com, innen 1.april.

Les mer om påmelding og programmet under Årskonferansen her.