This is anthropology

AAA har opprettet nettsiden This is Anthropology. Nettsiden inviterer antropologer til å legge inn profiler med bilde, og korte tekster om sitt arbeid. I tillegg kan man plotte seg inn på et kart. På den måten kan besøkende til siden lett finne fram til andre antropologer som jobber i et gitt område. Og, sammen kan antropologer gjennom nettsiden være med på promotere bredden og relevansen av det spennende arbeidet som foregår globalt.

Antropologer verden rundt inviteres til å lage profiler på nettsidene.