Antropolog-portrettet:

Balder Carstens Hasvoll og Ingunn Vagstein

Skrevet av Balder Carstens Hasvoll, Kulturrådgivningsbedriften RettØst, januar 2006

Balder skriver om minner fra studietiden og erfaringer som gründer i kulturrådgivningsbedriften RettØst, som han driver sammen med Ingunn. Her er en liten smakebit: ”Parallellene mellom etnografiske feltarbeid og kundenes arbeid i utlandet eller i flerkulturelle miljøer er […] slående, og vi mener å kunne bidra med et og annet på metodesiden. Hittil har ”kulturrådgivningsbransjen” vært dominert av andre fagmiljøer og andre arbeidsmetoder, men tilbakemeldingene på ting vi har gjort så langt, har ikke svekket oss i troen på antropologiens fortreffelighet.”

”Jeg er så bekymret for dette, Balder! Hvorfor tror du noen vil kjøpe noe sånt? Ingen vil kjøpe kultur! Jeg kjenner forretningsverdenen – der er de ikke interessert i sånt. Og, jeg sier bare: ikke kom og gråt på min skulder når du har gått på dunken! Da får du heller stille deg i kø på sosialen.” Slik kunne onkel Gunnar messe i timevis etter at han hadde blitt fortalt at nevøen skulle tjene penger på sin antropologiske kunnskap.

Jeg jobbet med attføring i Aetat. Det var lange økter med ”kompetansekartlegging av yrkeshemmede” i databasen, endeløse ”samarbeidsmøter” på trygdekontoret eller lytting til fortvilet kjeft om meldekort som var blitt borte i posten. Hvis jeg hadde tid, spritet jeg opp dagen med å fortelle mine kolleger røverhistorier fra den postkommunistiske verden eller detaljer fra mitt gamle feltarbeid i Tsjekkia. Etter EU-utvidelsen ventet jeg forgjeves på at våre lokaler skulle oversvømmes av sentraleuropeere. Hvis jeg fikk nyss om at det hadde vært en polakk i arbeidsledighetskøen vår, kastet jeg meg straks på saken. Jeg maste meg til et verv som ”Europa-ansvarlig” på kontoret.

I stunder hvor jeg trenger ekstra motivasjon, fremkaller jeg fortsatt lyden av mine tidligere kollegers overbærende latter eller onkel Gunnars formaninger.

Jeg skal vise dem!