Årsmøtet

Norsk Antropologisk Forenings øverste myndighet er årsmøtet, som vanligvis avholdes på Årskonferansen. Innkalling legges ut på Norsk Antropologisk Forenings webside.

Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet. Derfor kan du som medlem være med på å bestemme foreningens utvikling. Årsmøtet velger et styre som utfører årsmøtets beslutninger. Styrets leder, samt øvrige styremedlemmer, velges for tre år av gangen. I tillegg har NAF en organisasjonssekretær. 

Styret ledes av Harald Beyer Broch som troppet på etter årsmøtet 2012. Organisasjonssekretæren er Katrine Norbye. Har du spørsmål om foreningen eller gode ideer til aktiviteter, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.