Årsmøtet

Norsk Antropologisk Forenings øverste myndighet er årsmøtet, som vanligvis avholdes på Årskonferansen. Innkalling blir sendt på e-post til alle som har betalt medlemsavgift for inneværende år.

Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet. Derfor kan du som medlem være med på å bestemme foreningens utvikling. Årsmøtet velger et styre som utfører årsmøtets beslutninger. Styrets leder, samt øvrige styremedlemmer, velges for tre år av gangen. Redaktør for tidsskriftet velges for fire år. I tillegg har NAF en organisasjonssekretær. 

Styret ledes av Astrid Anderson som troppet på etter årsmøtet 2015. Organisasjonssekretæren er Katrine Norbye. Har du spørsmål om foreningen eller gode ideer til aktiviteter, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.