Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk Antropologisk Tidsskrift og fordeler på Årskonferansene. For 2015 koster medlemskapet kr. 650 pr. år, for studenter og seniorer kr 400 pr. år.

Støtt NAF og meld deg inn herKONFERANSER:

Finlands Antropologiforbund

inviterer til årskonferanse i Helsinki 21-22 oktober 2015.

Tema: Landscape, Sociality and Meteriality.

Se nettsted

Nordisk konferanse for rurale studier 2016

Tema: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience
4th Nordic Conference for Rural Research
University of Akureyri, Iceland
May 23 – 24, 2016

Mer info om konferansen her: http://www.ruralities.orgFotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder >Falkenberg-stipendet

 

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg?

 

                      Les mer her

 Falkenberg - stipend 2015:

Til årsmøtet i Falkenbergs stiftelse 14. mai forelå det syv søknader, og styret vedtok å gi støtte til to av dem: Marit Ursin ved Norsk senter for barneforskning (NTNU) fikk støtte til et feltarbeid blant gatebarn i Brasil, og Clea Desiree Johnsen, Oslo, fikk støtte til feltarbeid på Bali om spirituell turisme og sosioøkonomiske konsekvenser.

NAF ønsker Marit og Clea lykke til med sine prosjekter!


 

Årets artikkel

Betwixt & Between 2014

Utmerkelsen går til

Anne Erita Venåsen Berta med artikkelen Kvinner og makt: Et eksempel fra regnskogen på Sumatra. Berta skriver om kvinners posisjon blant Orang Rimba, en gruppe som oppholder seg i den indonesiske regnskogen på Sumatra. Dette er en meget solid artikkel som tar tak i grunnleggende antropologiske problemstillinger som slektskap, kjønn og makt. Berta argumenterer grundig for et selvstendig perspektiv og med empirisk belegg på en lettfattelig måte. 

Komiteen og NAF gratulerer!


 

 

Kunst og Antropologi

Call for paper!

Kunst og Kultur er et kulturhistorisk tidsskrift som ønsker bidrag fra antropologer til sin spesialutgave med tema kunst og antropologi. Mulige innfallsvinkler kan være  antroposcene begrepet, globalisering, transnasjonal estetikk mm. Interesserte kan ta kontakt med gjesteredaktør Charlotte B Bandilien innen 1.september 2015 på mail: cbb@khio.no

les mer her 


 

NAT pris 2014

LYKKE TIL til Elisabeth L'Orang Fürst som fikk sin artikkel 'Kropp, subjekt og sanser i samspill'? nominert av NAT som beste artikkel til å representere NAT til "Årets beste artikkel fra Universitetsforlaget'. Denne artikkelen er å lese i temanummeret Sansningens Antropologi NAT 2014, 25 (3-4). http://www.universitetsforlaget.no/…/Her-er-de-nominerte-ti…

GRATULERER til Jon Henrik Remme som fikk prisen for beste artikkel i Norsk Antropologisk Tidsskrift 2014 med artikkelen 'Å høre sammen. For en multisensorisk perspektivisme.' Artikkelen er å lese i temanummeret Sansningens Antropologi NAT 2014, 25 (3-4).


 

Ny bok

Marianne Lien:

Becoming Salomon.

Aquaculture and the Domestication of a Fish.

.

ISBN: 9780520280571

Becoming Salomon er den første etnografiske redegjørelse for lakseoppdrett. I denne boken utforskes hvordan veksten av marin domestisering har uklare tradisjonelle skiller mellom fisk og dyr. Oppdrettsfisk er underlagt norsk dyrevelferdslovgivning, hvilket innebærer et perspektiv hvor domestiserte fisker oppfattes som sansende vesener som kan føle smerte. (UCPRESS EDU)

Les mer her:

http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520280571

 Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker


 

Antropologportrettet

Lurer du på hva du kan bruke antropologien til? Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer utenfor akademia gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.orgHOWELL stipend 2015 tildeles:

 

Kaja Bergskås Skoftedalen og hennes prosjekt "Stories about health and body: How do people in an Andean village conceptualize and talk about health? " Skoftedalen er masterstudent ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet befinner seg innenfor klassisk antropologi både geografisk og tematisk, og det tar sikte på å forstå hvordan quechua-talende folk i en liten landsby i Andesfjellene i det sørlige Peru forholder seg til helse, sykdom og klimaendringer. Skoftedalens spørsmål er hvordan etnomedisinske praksiser brukes for kurere slike sykdommer. Prosjektet er godt planlagt, er godt integrert med tidligere forskning i regionen og knytter et klassisk tema opp til aktuelle problemstillinger.

Komiteen og NAF gratulerer kandidaten med tildelingen og ønsker lykke til med feltarbeidet.