Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk Antropologisk Tidsskrift og fordeler på Årskonferansene. For 2015 koster medlemskapet kr. 650 pr. år, for studenter og seniorer kr 400 pr. år.

Støtt NAF og meld deg inn herKONFERANSER:

 

Nordisk konferanse for rurale studier 2016

Abstract til workshop innen 1 desember 2015.

Tema: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience
4th Nordic Conference for Rural Research
University of Akureyri, Iceland
May 23 – 24, 2016
Mer info om konferansen her:
http://www.ruralities.org 

IUAES

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) inviterer til konferanse i Dubrovnik, Kroatia 4-9 mai 2016.

Tema: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public.

Call for panels is open until 30.september 2015.

Submission online: www.iuaes2016.com


Finlands Antropologiforbund

inviterer til årskonferanse i Helsinki 21-22 oktober 2015.

Tema: Landscape, Sociality and Meteriality.

Se nettsted

Nordisk konferanse for rurale studier 2016

Tema: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience
4th Nordic Conference for Rural Research
University of Akureyri, Iceland
May 23 – 24, 2016

Mer info om konferansen her: http://www.ruralities.orgMari Rysst, PhD, Universitetet i Oslo er førsteamanuensis på Høgskolen i Lillehammer siden januar 2015; bistilling SIFO fram til januar 2016.

«For meg er antropologi det sammenlignende studiet av samfunn og kultur, som bidrar til å avdekke tatt-for-gitt-heter i alle samfunn og gjør oss klokere. Mitt siste relevante prosjekt er om barn, forbruk og inkludering som del av Alnaprosjektet ved SAI. Dette viderefører jeg nå knyttet til etnisitet, «rase», identitet, kjønn og sosial inkludering blant barn og unge med innvandrerbakgrunn i Oslo og Lillehammer. Mine arbeidsoppgaver på høgskolen er delt i undervisning og forskning. I høst underviser jeg på Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge og i Vitenskapsteori og metode. Jeg er også nestleder i PhD programmet Barn og Unges Deltagelse og Kompetanseutvikling. Forskningsprosjekt i FoU tid om barn, unge og tilhørighet.

Antropologibakgrunnen har styrker i min nåværende jobb fordi antropologi er for meg   grunnleggende komparativt. Derfor bidrar faget til interesse for forskjeller og likheter ved ulike fenomen, og hvorfor. For kunnskapsutvikling er vårt [antropologiens] grunnleggende nedenfra-perspektiv over lengre tid og det komparative blikket uovertruffent i samfunnsforskning.

Å ha mulighet til langvarig feltarbeid byr på spesielle utfordringer.

Fotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder >Falkenberg-stipendet

 

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg?

 

                      Les mer her

 Falkenberg - stipend 2015:

Til årsmøtet i Falkenbergs stiftelse 14. mai forelå det syv søknader, og styret vedtok å gi støtte til to av dem: Marit Ursin ved Norsk senter for barneforskning (NTNU) fikk støtte til et feltarbeid blant gatebarn i Brasil, og Clea Desiree Johnsen, Oslo, fikk støtte til feltarbeid på Bali om spirituell turisme og sosioøkonomiske konsekvenser.

NAF ønsker Marit og Clea lykke til med sine prosjekter!


 

Årets artikkel

Betwixt & Between 2014

Utmerkelsen går til

Anne Erita Venåsen Berta med artikkelen Kvinner og makt: Et eksempel fra regnskogen på Sumatra. Berta skriver om kvinners posisjon blant Orang Rimba, en gruppe som oppholder seg i den indonesiske regnskogen på Sumatra. Dette er en meget solid artikkel som tar tak i grunnleggende antropologiske problemstillinger som slektskap, kjønn og makt. Berta argumenterer grundig for et selvstendig perspektiv og med empirisk belegg på en lettfattelig måte. 

Komiteen og NAF gratulerer!


 

 

Antropologportrettet

M.rysst.png

Mari Rysst er førsteamanuensis ved Høgskolen på Lillehammer.

5 KORTE:

1 Beste monografi: Vanskelig å velge, men disse fire har vært viktige:  a) Marjorie Shostak: The Life and Words of a !Kung Woman.  b) Donald Tuzin: The Cassowarys Revenge. c) Bronislav Malinowski: The Argonauts of Western Pacific. d) Harald Beyer Broch: Growing up Agreeably.

2 Beste minne fra et feltarbeid: Da en gutt i 6. klasse svarte en lærer som spurte hvem jeg var: «Hun hører til i klassen her, hun, det er bare Mari».

3 Favoritt etnografisk region: Norden og Afrika.  

4 Mest interessante antropologisk tema: å avdekke tatt-for-gitt-heter i alle samfunn.

5 Hvilken antropolog har betydd mest for deg / hvorfor: Jeg kommer ikke utenom min veileder på hovedfag, Harald Beyer Broch, som ga meg nok inspirasjon og motivasjon til at jeg i dag jobber som antropolog og med forskning om barn og unge, og utvikler videre psykologisk-orientert antropologi.

Du kan lese mer om Maris jobbinteresser og erfaring her: Portrettet

 


Antropologportrettet

Lurer du på hva du kan bruke antropologien til? Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org


 

Ny bok

Ingjerd Hoem: Languages of Governance in Conflict.

Negotiating Democracy in Tokelau.

 ISBN 9789027202963

ingjerd_bok.jpg

Boken er basert på etnografiske studier av lokale kommunikative praksiser på Tokelau, en atoll i Stillehavet. Lokale så vel som transnasjonale kommunkative praksiser knyttes til styring og konflikthåndtering og analyseres som ulike språkspill. Boken dokumenterer hvordan kommunikative praksiser på mikronivå påvirkerpolitiske prosesser på makronivå.

 Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker


 

 HOWELL stipend 2015 tildeles:

 

Kaja Bergskås Skoftedalen og hennes prosjekt "Stories about health and body: How do people in an Andean village conceptualize and talk about health? " Skoftedalen er masterstudent ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet befinner seg innenfor klassisk antropologi både geografisk og tematisk, og det tar sikte på å forstå hvordan quechua-talende folk i en liten landsby i Andesfjellene i det sørlige Peru forholder seg til helse, sykdom og klimaendringer. Skoftedalens spørsmål er hvordan etnomedisinske praksiser brukes for kurere slike sykdommer. Prosjektet er godt planlagt, er godt integrert med tidligere forskning i regionen og knytter et klassisk tema opp til aktuelle problemstillinger.

Komiteen og NAF gratulerer kandidaten med tildelingen og ønsker lykke til med feltarbeidet.