Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk antropologisk tidsskrift og fordeler på årskonferansene. For 2017 koster medlemskapet kr. 700 pr. år, for studenter og seniorer kr. 410 pr. år. Støtt NAF og meld deg inn her

NB: Kommunikasjon fra NAF foregår fra 2017 bare elektronisk. Derfor må du sørge for at vi har din riktige e-mailadresse.

Meld fra til naf@antropologi.org hvis du skifter e-postadresse eller savner post.


 

Norsk antropologisk tidsskrift

Redaktører 2016-2019 er 

Kjersti Larsen, professor, Kulturhistorisk museum, UiO og

Jan Ketil Simonsen, førsteamanuensis, NTNU

E-post: nat-redaksjon@antropologi.org

Se mer her: https://www.idunn.no/nat 

Bokomtaler

Bøker til omtale og bokomtale-manuskripter kan sendes til

Randi Kaarhus,

Nord universitetet, Universitetsaleen 11, 8049 Bodø

e-mail: randi.kaarhus@nord.no


 

 

KONFERANSER:

NAFs ÅRSKONFERANSE 2018

"Kunnskap, fiksjon og fakta - utfordringer for antropologien"

Tromsø, 4-6 mai 2018.

10 spennende arbeidsgrupper søker etter abstracts innen 19 mars.

 Les mer om konferansen her. 

 

 

EASA KONFERANSE 

"Staying, Moving, Settling"
Stockholm, august 14 - 17, 2018.

Call for Panels lukkes 31.januar.

Se mer her: EASA2018website

 

NORDISK KONFERANSE FOR RURALE STUDIER

"Challenged ruralities: Nordic welfare states under pressure"

14-16 mai 2018, Billund, Danmark.

Se alle arbeidsgruppene her: working Groups og

mer om konferansen her: www.ruralities.org


 

Antropologportrettet

 

Lurer du på hva du kan bruke antropologien til?

Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org 


 

 Fotospalte

Vil DU være med? 

Her har NAF en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder > 

 


 


 

 

Howellstipend.jpg

HOWELLS FELTARBEIDSSTIPEND

Årets Howells feltarbeidsstipend pålydende 20.000 kr. går til

Linda Helén Skuggen med prosjektet Contesting Latin American Gender Imagery: Nicaragua’s Corn Island and its complex crossroad of Latin America and Afro-Caribbean history, religion and politics. Skuggen er student i Bergen og skal gjøre feltarbeid på Big Corn Island, Nicaragua. Prosjektet er interessant og godt forankret i tidligere forskning om regionen og tematikken, som er kjønn, seksualitet og religion. Skuggen har en interessant vri på tradisjonelle antropologiske spørsmål ved å plassere de i lys av endringer. Fokuset er på kvinnenes produktive rolle og sammenhenger mellom kjønnsforskjeller i arbeidslivet og kvinnenes deltagelse i det økonomiske, sosiale og politiske livet på øya. Mer spesifikt skal hun studere om og hvordan Latin Amerikanske stereotyper, som machismo og madonna, spiller en rolle i hvordan kreolske. engelsktalende menn og kvinner forstår feminitet og seksualitet, og hvordan dette kommer til uttrykk i hverdagslivet. Skuggen ønsker å bo hos en lokal familie og følge forbindelser derfra. Det mener kommisjonen er et godt utgangspunkt for operasjonalisering av tema og problemstillingen. Skuggen har erfaring som journalist, har gode karakterer samt en klar og tydelig søknad. Prosjektbeskrivelsen fremstår som godt reflektert. Hun har vært i området tidligere og sammen med den grundige forberedelsen, som fremkommer gjennom prosjektbeskrivelsen, fremstår hun som godt skodd for å gjennomføre et interessant feltarbeid.

NY BOK:  

bokbilde.jpg

 Marie Louise Seeberg, Elzbieta M. Gozdziak (red) 2017:

Contested Childhoods: Growing up in Migrancy.

 Choice Magazine: "Outstanding Academic Title 2017".

 Denne boka undersøker migrasjon, styring og identitetsprosesser som involverer barn og forestillinger om barndom. Migrancy analyseres som et sosial rom hvor familier, nasjoner, det sivile samfunnet generelt så vel som barna selv er sentrale aktører i hvordan barndom oppfattes. Studiene er fra ulike land som representerer svært forskjellige vinklinger og politikk i forhold til temaet. Kapitlene er fra sosialantropologi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosiologi og psykologi.

 

Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker


 

 NAT PRISEN

Hvert år kåres beste artikkel i NAT. Vinnerartikkelen blir oversatt til engelsk og trykket i Déjà Lu, WCAA elektroniske tidsskrift.

 

 

Falkenberg-stipendet

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg? Les mer her

Signe Howells feltarbeidsstipend

Er du mastergradsstudent og planlegger feltarbeid? Signe Howells feltarbeidsstipend har søknadsfrist 15. desember

Søk stipend