Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk Antropologisk Tidsskrift og fordeler på Årskonferansene. For 2015 koster medlemskapet kr. 650 pr. år, for studenter og seniorer kr 400 pr. år.

Støtt NAF og meld deg inn herKONFERANSER:

EASA 2016 i Milano 20-23 juli.
"ANTHROPOLOGICAL LEGACIES AND HUMAN FUTURES".

CALL FOR PANEL tidsfrist 25 november!
To propose a panel, please go to the EASA2016 website to read

the theme, the rules and instructions.

e: conference@easaonline.org; triinu@easaonline.org

fb: http://www.facebook.com/EASAinfo


Nordisk konferanse for rurale studier 2016

Abstract til workshop innen 1 desember 2015.

Tema: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience
4th Nordic Conference for Rural Research
University of Akureyri, Iceland
May 23 – 24, 2016

Mer info om konferansen her: http://www.ruralities.org NY BOK:  

Det Skapende Mennesket: Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.

ny_bok1_2.png

Aspen, Ravn & Røyrvik (red) 2015. Scandinavian Academic Press. ISBN: 978-82-304-0173-6

I denne antologien går sosialantropologer i dialog med Tord Larsens tenkning om at "vi kjener verden bare av omtale". Hvordan representeres De Andre og hva skjer når de snakker tilbake? Bidragene i boken har eksempler fra ulike geografiske steder og tematiske felt som aktualisees gjennom forskjellige globaliseringsprosesser og diskuterer tema som kosmopolitikk, komparasjon og subjekt-objekt-relasjoner i en filosofisk, samfunnsvitenskapelig og biologisk kontekst.Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker

 Antropologportrettet

 Lurer du på hva du kan bruke antropologien til? Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org

 


 

Fotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder >

  

 Stipend til deg?

 

Er du mastergradsstudent og planlegger feltarbeid? Signe Howells feltarbeidstipend har søknadsfrist 15. desember

Søk stipend 

For 2015 var det Kaja Bergskås Skoftedalen med prosjektet "Stories about health and body: How do people in an Andean village conceptualize and talk about health? " som fikk stipendet. Skoftedalen er masterstudent ved Universitetet i Bergen. 


 

Antropologportrettet

johannes_elgvin.jpg

Johannes Elgvin

Seksjonsleder hos Seksjon for forskning og kommunikasjon ved SV, UiO. 

 5 KORTE:

1: Beste monografi: «In search of respect» av Philippe Bourgois. Jeg blir alltid imponert over antropologer som klarer å få innpass i vanskelig tilgjengelige miljøer/felt.

2: Beste minne fra et feltarbeid: Jeg hadde feltarbeid i en islamsk menighet. Jeg husker godt da jeg mot slutten av feltarbeidet fikk informasjon om hva de egentlig trodde på og ble innvidd i hatimritualets egentlige betydning og mening. Denne kunnskapen hadde jeg ikke fått uten et langvarig feltarbeid!

3: Favoritt etnografisk region: Av en eller annen grunn er det New Guinea. Kanskje på grunn av grisefestene.

4: Mest interessante antropologisk tema: Kulturell-modell teori sett i forbindelse med kunnskapskonstruksjon.

5: Hvilken antropolog har betydd mest for deg / hvorfor? Jeg må nevne to: Jeg brukte kulturell-modell teori i hovedoppgaven min. Derfor ble Bradd Shore en utrolig viktig antropolog for meg fordi han fremmer en analytisk innfallsvinkel der samspillet mellom det kollektive og det private tillegges mer vekt enn tidligere forskning med samme teoretiske rammeverk gjør. Men jeg kommer heller ikke utenom Fredrik Barth og særlig om kunnskapskonstruksjoner og kunnskapsoverføring som for meg ble høyst relevante eksempler jeg kunne sammenligne min egen empiri med. Dessuten er det svært underholdende og interessant å lese Barth og se hvor mye han faktisk har betydd for faget vårt.

Les mer om Johannes her: Portrettet


Falkenberg-stipendet

 

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg?

 

                      Les mer her

 Falkenberg - stipend 2015:

Til årsmøtet i Falkenbergs stiftelse 14. mai forelå det syv søknader, og styret vedtok å gi støtte til to av dem: Marit Ursin ved Norsk senter for barneforskning (NTNU) fikk støtte til et feltarbeid blant gatebarn i Brasil, og Clea Desiree Johnsen, Oslo, fikk støtte til feltarbeid på Bali om spirituell turisme og sosioøkonomiske konsekvenser.

NAF ønsker Marit og Clea lykke til med sine prosjekter!

 


 

Årets artikkel

Betwixt & Between 2014

Utmerkelsen går til

Anne Erita Venåsen Berta med artikkelen Kvinner og makt: Et eksempel fra regnskogen på Sumatra. Berta skriver om kvinners posisjon blant Orang Rimba, en gruppe som oppholder seg i den indonesiske regnskogen på Sumatra. Dette er en meget solid artikkel som tar tak i grunnleggende antropologiske problemstillinger som slektskap, kjønn og makt. Berta argumenterer grundig for et selvstendig perspektiv og med empirisk belegg på en lettfattelig måte. 

Komiteen og NAF gratulerer!