Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk Antropologisk Tidsskrift og fordeler på Årskonferansene. For 2015 koster medlemskapet kr. 650 pr. år, for studenter og seniorer kr 400 pr. år.

Støtt NAF og meld deg inn her:

http://antropologi.org/om-naf/bli-medlem/


 

ÅRSMØTE I NAF

Vi inviterer herved alle medlemmer til årsmøte i Norsk Antropologisk Forening.

Fredag 8 mai kl.17-18.  Campus Gløshaugen, Auditorium H3.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskriver

  3. Årsmelding fra styret v/ Harald

  4. Regnskap 2014 v/ Jon Henrik

  5. Informasjon om endring av NAFs tilhørighetsadresse

  6. Personvalg   Valg av ny styreleder for 3 år. Valg av nytt styremedlem fra Tromsø for 3 år. Valg av redaktør for NAT fra 2016 til 2020.

  7. Endringer i antropologiske miljøer. Hvilke konsekvenser kan det ha for sammensetningen i styret?

  8. Medlemskap: Hva kan foreningen gjøre for å være interessant for flest mulig? Kort orientering og korte innspill fra deltagere ønskes.  

  9. Valg av sted for årskonferansen 2016

  10. Det er ikke kommet inn flere saker innen fristen.

NAF Årskonferanse

8-10 mai 2015

i Trondheim.

Tema:Kulturelle logikker i samtiden &

antropologisk kunnskapsdannelse.

http://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/

NAF_konferansen2015/


Finlands Antropologiforbund (Suomen Antropologinen Seura)

inviterer til årskonferanse i Helsinki 21-22 oktober 2015.

Tema: Landscape, Sociality and Meteriality.

http://www.antropologinenseura.fi/en/events/

anthropology-conference-2015/


 

Fotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en ny fotospalte hvor vi distribuerer bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent, postdoc eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org


 

 

På fiske fra Helligvær

Dagens overraskelse i bifangsten: Stor HAI tatt rett utenfor Helligvær- i beste sommerferietid.

Dagens overraskelse i fangsten. Stor hai tatt rett utenfor Helligvær i beste sommerferietid.

Se flere bilder >


 

Antropologportrettet

Lurer du på hva du kan bruke antropologien til? Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer utenfor akademia gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org

Les om Britt Helland-Pedersens erfaringer her  >


 

 

Nordisk konferanse for rurale studier 2016

Tema: Nordic Ruralities: Crisis and Resilience
4th Nordic Conference for Rural Research
University of Akureyri, Iceland
May 23 – 24, 2016

Deadline for proposal for å arrangere workshop er 12. juni 2015.

Forslag sendes til info@ruralities.org

Mer info om konferansen her: http://www.ruralities.org

Ny NAT pris 2014

FØLG MED:

Deles ut under Årskonferansen i Trondheim.

 


 

Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker

Jon_Schackt_2013_A_people_of_stories_in_the_forest_of_myth._Nova.jpg

Jon Schackt 2013:

A people of stories in the forest of myth. Teh Yukuna of Miritiparana

ISBN 978-82-7099-742-8, 271 pp.


 
 

HOWELL stipend 2015 tildeles:

 

Kaja Bergskås Skoftedalen og hennes prosjekt “Stories about health and body: How do people in an Andean village conceptualize and talk about health? “ Skoftedalen er masterstudent ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet befinner seg innenfor klassisk antropologi både geografisk og tematisk, og det tar sikte på å forstå hvordan quechua-talende folk i en liten landsby i Andesfjellene i det sørlige Peru forholder seg til helse, sykdom og klimaendringer. Skoftedalens spørsmål er hvordan etnomedisinske praksiser brukes for kurere slike sykdommer. Prosjektet er godt planlagt, er godt integrert med tidligere forskning i regionen og knytter et klassisk tema opp til aktuelle problemstillinger.

Komiteen og NAF gratulerer kandidaten med tildelingen og ønsker lykke til med feltarbeidet.


 

Årets artikkel

Betwixt & Between 2014

Utmerkeslen går til

Anne Erita Venåsen Berta med artikkelen Kvinner og makt: Et eksempel fra regnskogen på Sumatra. Berta skriver om kvinners posisjon blant Orang Rimba, en gruppe som oppholder seg i den indonesiske regnskogen på Sumatra. Dette er en meget solid artikkel som tar tak i grunnleggende antropologiske problemstillinger som slektskap, kjønn og makt. Berta argumenterer grundig for et selvstendig perspektiv og med empirisk belegg på en lettfattelig måte. 

Komiteen og NAF gratulerer!


 

NAT prisen 2013

Utmerkelsen årets tidsskriftartikkel går til Mikkel Rytter, med artikkelen "Bønner og burgere. Forbudte fristelser under itikaf blandt sufi-brødre i Pakistan". Norsk Antropologisk Tidsskrift, 24(1):26-38. Vi gratulerer! Les innstilligen her

Falkenberg-stipendet

 

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg?

 

                      Les mer her