Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk antropologisk tidsskrift og fordeler på årskonferansene. For 2017 koster medlemskapet kr. 700 pr. år, for studenter og seniorer kr. 410 pr. år. Støtt NAF og meld deg inn her

NB: Kommunikasjon fra NAF foregår fra 2017 bare elektronisk. Derfor må du sørge for at vi har din riktige e-mailadresse.

Meld fra til naf@antropologi.org hvis du skifter e-postadresse eller savner post.


 

Norsk antropologisk tidsskrift

Redaktører 2016-2019 er 

Kjersti Larsen, professor, Kulturhistorisk museum, UiO og

Jan Ketil Simonsen, førsteamanuensis, NTNU

E-post: nat-redaksjon@antropologi.org

Se mer her: https://www.idunn.no/nat 

Bokomtaler

Bøker til omtale og bokomtale-manuskripter kan sendes til

Randi Kaarhus,

Nord universitetet, Universitetsaleen 11, 8049 Bodø

e-mail: randi.kaarhus@nord.no


 

KONFERANSER:

 

EASA Medical Anthropology Network

Bodies in Translation. Power, Knowledge and Medical Anthropology.

 5-7 July, 2017, Lisboa, Portugal.

Frist for panel abstracts: 15 februar.

Last ned pdf Call for panels her.


 

Antropologportrettet

 

Lurer du på hva du kan bruke antropologien til?

Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org 


 

Falkenberg-stipendet

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg? Les mer her

 

Signe Howells feltarbeidstipend.

 Er du mastergradsstudent og planlegger feltarbeid? Signe Howells feltarbeidstipend har søknadsfrist 15. desember

Søk stipend 


 

Fotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder > 


 

 

 NAT PRISEN 2016

NAT-prisen for 2016 ble tildelt Eldar Bråten med artikkelen "Kritisk realistisk antropologi - eksemplifisering av et ikke-konflatorisk perspektiv".

Komiteen besto av Anne Karen Bjelland, Jon Ziegel Remme og Liv Haram. De skriver:

Bråten tar utgangspunkt i en doktorgradsdisputas hvor to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger kom klart til uttrykk. Mens doktoranden fokuserte på de institusjonelle og strukturelle forholdene for helsepersonell i offentlig omsorgssektor, argumenterte opponenten for en analytisk tilnærming hvor omsorgsarbeidet er en spesifikk og situert sosial praksis som gjennomføres i henhold til sine egne forutsetninger.

Bråten argumenterer for at disse to perspektivene ikke utelukker hverandre. Tvert i mot er de begge nødvendige for å forstå kompleksiteten i sosial liv. Bråten trekker på filosofen Roy Bhaskars kritiske realisme og viser hvordan Bhaskars tenkning kan bidra til en antropologi som kan situere sosialt liv på ulike ontologiske nivåer og forstå dynamikken mellom ulike temporære dimensjoner.

Bråtens artikkel er særdeles velskrevet. Bhaskars filosofi presenteres på en forståelig måte og viser at den er relevant for antropologien. Dette er en viktig artikkel som tar opp et evig tema i faget, men som samtidig snakker både til og mot antropologiske trender i tiden.  

NAF GRATULERER!

Komiteen framhevet også artikkelen til Jorun Solheim "Bringing it all back home - familien som generativ kulturell formasjon i det moderne" som en meget sterk vinnerkandidat. Artikkelen har et historisk og komparativt blikk og klarer på en innsiktsfull og overbevisende måte å belyse et særegent familie- og husholdsmønster.

NAF GRATULERER!

 

 

NY BOK:  

                  

 Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker