Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk antropologisk tidsskrift og fordeler på årskonferansene. For 2017 koster medlemskapet kr. 700 pr. år, for studenter og seniorer kr. 410 pr. år.

Støtt NAF og meld deg inn her

NB: Kommunikasjon fra NAF foregår fra 2017 bare elektronisk. Derfor må du sørge for at vi har din riktige e-mailadresse.

Meld fra til naf@antropologi.org hvis du skifter e-postadresse eller savner post.


Norsk antropologisk tidsskrift

Redaktører 2016-2019 er 

Kjersti Larsen, professor, Kulturhistorisk museum, UiO og

Jan Ketil Simonsen, førsteamanuensis, NTNU

E-post: nat-redaksjon@antropologi.org

Se mer her: https://www.idunn.no/nat 

Vi vil gjerne ha svar på en liten undersøkelse vedrørende tidsskriftet. Klikk her for å hjelpe oss med det.

Bokomtaler

Bøker til omtale og bokomtale-manuskripter kan sendes til

Randi Kaarhus,

Nord universitetet, Universitetsaleen 11, 8049 Bodø

e-mail: randi.kaarhus@nord.no


 

KONFERANSER:

NAFs ÅRSKONFERANSE 2017:

Kulturell kontinuitet: nåtid og framtid i lys av fortid.

Lillehammer 5.-7. mai 2017 

Her finner du alt om konferansen:

http://konferanser.hil.no/antropologi2017/


 EASA Medical Anthropology Network

Bodies in Translation. Power, Knowledge and Medical Anthropology.

 5-7 July, 2017, Lisboa, Portugal.

Frist for panel abstracts: 15 februar.

Last ned pdf Call for panels her.

Antropologportrettet

 

Lurer du på hva du kan bruke antropologien til?

Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org 

 


 


 

Fotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder >

  

Betwixt & Between 

JØRGEN WIEN, UiO, er vinneren av beste artikkel i Betwixt and Between 2016 med artikkelen Historiefortolkning og forsoning i Bosnia-Hercegovina. Den fokuserer på etnisk forsoning blant unge mennesker i Bosnia-Hercegovina 20 år etter en blodig krig der etniske grupper sto mot hverandre. Feltarbeidet er gjort i byen Brcko, en by med en etnisk blandet befolkning og hvor vennskaps-relasjoner på tvers av tidligere motsetninger er ønskelig og nødvendig. I den grad de unge lykkes med dette, skjer det i stor grad gjennom «joking relationships», der krigen og konfliktene underkommuniseres eller gjøres til gjenstand for humor. Et stadig tilbakevende moment i artikkelen er likevel mangelen på forsoning.

Komiteen vurderer: "Forfatteren evner å gi et oversiktlig og systematisk innblikk i en kompleks virkelighet, samtidig som materialet er erfaringsnært og tett på menneskene som lever der. Artikkelen har en holistisk tilnærming og viser på en ypperlig måte hvordan ulike unge mennesker i dagens Bosnia dras mellom ulike lojaliteter og verdensanskuelser og hvordan denne spenningen håndteres i hverdagen. Artikkelen er i så måte et godt bidrag til større forståelse av kulturell og sosial kompleksitet i posttraumatiske felt".

NAF gratulerer!

 

 

SIGNE HOWELLS FELTARBEIDSSTIPEND for 2017

Howellstipend.jpg

TILDELES: Sophie Arntsen, UiO, forhennes prosjekt om vannets sosiale liv på Kapp Verde.

Det var totalt fem søkere fra UiO og NTNU. Komiteen skriver om prosjektet: Kapp Verde er omgitt av hav, men tilgangen på ferskvann er svært begrenset. Sophie Arntsen ønsker å studere de sosiokulturelle, symbolske og økonomiske aspekter ved vann i en slik kontekst. Hvilke meninger får forskjellige typer vann i ulike kontekster på Kapp Verde, og hvilken rolle spiller kontroll over vann i konstruksjonen av klasseforskjeller? Arntsens prosjekt er godt situert i tidligere forskning omkring vann. Hun viser evne til å se interessante og overordnede perspektiver i empiriske detaljer når hun retter blikket også mot et tåkesamlingsanlegg. Prosjektbeskrivelsen er tydelig og konkret, og prosjektet er spesielt spennende fordi det setter et område, som er studert spesielt med hensyn til migrasjonsaspekter, inn i en ny og relevant sammenheng.

NAF gratulerer og ønsker lykke til med feltarbeidet!

 

NY BOK:  

MyhreCutting.jpg 

Antologien gir ny innsikt i antropologisk teoretisering av relasjonalitet, nettverk og utveksling gjennom å knytte teorier om utveksling utviklet i både Melanesia og Afrika. Felles for de ulike artiklene er at de omfatter etnografi fra Afrika og utfordrer forholdet mellom kunnskapspraksis og sted, teori og etnografi samt komplikasjoner av antropologisk sammenligning. Bidragene viser hvordan bestemte relasjoner skapes i dagens Afrika ved å undersøke hvordan nettverk er satt sammen og kuttet. I tillegg rokkes skillet mellom feltarbeid og skriving. Knut Christian Myhre er tilknyttet prosjektet Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons ved sosialantropologisk institutt, UiB.

 Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker

 


 

Falkenberg-stipendet

 

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg?

                      Les mer her

                        

Signe Howells feltarbeidstipend.

 

Er du mastergradsstudent og planlegger feltarbeid? Signe Howells feltarbeidstipend har søknadsfrist 15. desember

Søk stipend 

Link til denne siden:

http://www.uio.no/studier/program/sosialantropologi-master/howells_feltarbeidstipend.html