Du kan nå NAF på:

naf@antropologi.org 

Medlem i NAF?

Som medlem får du blant annet Norsk antropologisk tidsskrift og fordeler på årskonferansene. For 2016 koster medlemskapet kr. 660 pr. år, for studenter og seniorer kr 410 pr. år.

Støtt NAF og meld deg inn her

Meld fra til medlemsregister@antropologi.org hvis du skifter e-postadresse.


 

Norsk antropologisk tidsskrift

Redaktører 2016-2019 er 

Kjersti Larsen, professor, Kulturhistorisk museum, UiO og

Jan Ketil Simonsen, førsteamanuensis, NTNU

E-post: nat-redaksjon@antropologi.org

Se mer her: https://www.idunn.no/nat 

Vi vil gjerne ha svar på en liten undersøkelse vedrørende tidsskriftet. Klikk her for å hjelpe oss med det.


 

KONFERANSER:

NAFs Årskonferanse 2016

6.-8. mai i Oslo

"Antropologien i møte med globale kriser"

logo bruk (3).jpg

Les mer her:

 

Nordisk konferanse for rurale studier 2016:

"Nordic Ruralities: Crisis and Resilience"
4th Nordic Conference for Rural Research
University of Akureyri, Iceland
May 23 – 24, 2016

Mer info her: http://www.ruralities.org 

 

EASA 2016, Milano 20-23 juli:

"Anthropological leacies and human futures".

Mer info om konferansen: EASA2016 website

Facebook: http://www.facebook.com/EASAinfo

 


 

NY BOK:  

Det Skapende Mennesket: Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.

ny_bok1_2.png

Aspen, Ravn & Røyrvik (red) 2015. Scandinavian Academic Press. ISBN: 978-82-304-0173-6

I denne antologien går sosialantropologer i dialog med Tord Larsens tenkning om at "vi kjener verden bare av omtale". Hvordan representeres De Andre og hva skjer når de snakker tilbake? Bidragene i boken har eksempler fra ulike geografiske steder og tematiske felt som aktualisees gjennom forskjellige globaliseringsprosesser og diskuterer tema som kosmopolitikk, komparasjon og subjekt-objekt-relasjoner i en filosofisk, samfunnsvitenskapelig og biologisk kontekst.Har DU utgitt en bok i år?

Send info om boken til naf@antropologi.org og vi presenterer den her!

Oversikt over utgivelser med norske antropologer finner du her: Bøker

 Fotospalte! Vil DU være med? 

NAF har introdusert en fotospalte hvor vi viser bilder fra antropologers feltarbeid. Vi ønsker oss bilder fra nettopp deg, om du er masterstudent, nettopp ferdig antropolog, doktorgradstudent eller professor. Bilder som ikke lenger er synlige blir lagret for fremtidig dokumentasjon. Send bilder med kort tekst om hvor, når og hva til naf@antropologi.org 

Se noen bilder >

  

 

 Falkenberg-stipendet

 

Johannes_Falkenberg.jpg

Falkenbergs stiftelse deler hvert år ut stipend til sosialantropologisk forskning over mastergradsnivå. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett samt CV innsendes innen 1. mai. Noe for deg?

                      Les mer her

 

 


 

Antropologportrettet

 Jon Schackt bilde (2).jpg

Jon Schackt,

Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, UiT Norges arktiske universitet.

5 KORTE:

1: Beste monografi: Hm…det blir vanskelig å velge. Jeg tror jeg vil velge en klassiker, kanskje «Political systems of highland Burma: A study of Kachin social structure», av Edmund Leach.

2: Beste minne fra et feltarbeid: Nattlige jaktturer på elva Temash i Belize. Jeg husker spesielt én slik tur som først i ettertid har blitt et «godt minne». Vi hadde glidd ganske langt nedover elva i måneskinn, da månen plutselig forsvant og regnet snart høljet ned – et tropisk skybrudd. Det var mørkt, vannstanden i elva steg raskt og strømmen ble striere. Vi måtte padle motstrøms og samtidig øse. Det tok flere timer før vi kom tilbake til landsbyen. Jeg skjønner ikke at vi klarte det.

3: Favoritt etnografisk region: Det må jo bli de jeg har jobbet mest med selv, altså Mesoamerika (særlig maya-områdene) og Amazonas. Av regioner jeg ikke kjenner av egen erfaring tror jeg kanskje jeg vil velge meg Australia altså urfolkenes Australia – utrolig spennende! 

4: Mest interessante antropologisk tema: For tida jobber jeg mest med slektskap, et tema som bare blir mer og mer interessant jo lenger man graver seg ned i det. Ellers vil jeg si myter, ritualer og ulike kunnskapstradisjoner. Jeg synes Fredrik Barth er mest spennende, når han skriver om kultur som kunnskap.

5: Hvilken antropolog har betydd mest for deg / hvorfor: Jeg kommer ikke utenom Maurice Bloch. Hans analyser passer ofte best til hvordan jeg selv tenker. Ellers liker jeg å lese antropologer som beveger seg ut av sine egne studerte «landsbyer» og teoretiserer spenstig rundt de store sammenhengene, slike som Eric Wolf og Jack Goody, blant andre.

Les mer om Jon her: Portrettet

Antropologportrettet

 Lurer du på hva du kan bruke antropologien til? Sjekk Portrettet og les om hva noen antropologer gjør.

Har du allerede en spennende antropologi-jobb? Fortell oss om jobben din og hvordan antropologi er relevant for den. Teksten kan sendes til naf@antropologi.org 


 

Betwixt & Between

Vinneren av Beste artikkel i Betwixt & Between 2015 er

KRISTIN KVADSHEIM med artikkelen "Kampen om tilværelsen i en palestinsk flyktningeleir i Jordan". I årets nummer, som omhandler ulike kriser, var det flere svært gode artikler i den forstand at de hadde gode etnografiske eksempler i tillegg til interessante analyser. Likevel var komiteen enstemmig om at Kvadsheims artikkel er en verdig vinner. 

Kvadsheim skriver om hvordan hverdagslivet til flyktningene er preget av fattigdom og derfor dreier seg om å finne strategier for å overleve. Hun viser hvordan flyktningene er en heterogen gruppe med ulike interesser og politiske agendaer. Familiene i flyktningeleiren må forholde seg til en annen virkelighet enn den som fremkommer i en internasjonal politisk diskurs. Empirien er preget av variasjon, sammenligninger og at Kvadsheim bodde hjemme hos en av de fattige flyktningfamiliene under feltarbeidet. Hun har fått god innsikt i ulike lokale hverdagsliv og dette presenteres og analyseres uten å være partisk. 

Sist, men ikke minst: Teksten er velformulert og lettfattelig og svarer på om det er de menneskene som studeres som omtaler sin livsverden som en krise eller om det er andre som tilskriver dem den situasjonen (se redaksjonen, B&B:6).

Gratulerer og lykke til videre!


Howellstipend for 2016 tildeles:

Howellstipend.jpg

MARISEL TORRES, masterstudent ved NTNU for prosjektet Ashaminkas kosmologi og natur i møte med Carretera Marginal de la Selva.

Torress skal gjøre feltarbeid i en Asháninkalandsby i Peru og vil studere hvordan Asháninkaenes kosmologi endres i møtes med oljeutvinning, elektrisitetstilgang og veiutbygging. Prosjektet er krevende, men er godt planlagt og fremstår som gjennomførbart. Torress har gode språkkunnskaper og har allerede knyttet kontakter som vil være nyttige for å sikre innpass i landsbyen. Torress viser solide evner til å tenke refleksivt rundt sine metodiske valg og funderer i tillegg prosjektet godt i eksisterende forskning og relevant teori. Komitéen ønsker Torress lykke til!